• 028-6653-9086
  • 0906649986
  • vphn@newstarglobal.edu.vn

25 chương trình hè Mỹ mới nhất 2020 bạn cần nên biết !

25 chương trình hè Mỹ mới nhất 2020 bạn cần nên biết !
25 chương trình hè Mỹ mới nhất 2020 bạn cần nên biết !

Có rất nhiều chương trình hè: như hè Úc, trại hè tại philippines 2020, trại hè Mỹ,.... , chi phí lại rất khác nhau .Tuy nhiên có nhiều chương trình cực kỳ chất lượng tại các trường top của Mỹ, có hỗ trợ học bổng cho học sinh. Bạn thử tìm hiểu xem mình phù hợp với chương trình nào dưới đây nhé

25-chuong-trinh-he-my-moi-nhat-2020-ban-can-nen-biet

25 chương trình hè miễn phí (nếu bạn xin FA) cho hs trung học tại các trường Đại học hàng đầu của Mỹ. Lí do họ tổ chức các khoá hè cho hs cấp 3 là họ sàng lọc và chiêu mô nhân tài! 

25/25 trường nhận hồ sơ các học sinh đang học tại Mỹ bao gồm cả học sinh quốc tế đang theo học tại Mỹ

3/25 trường nhận học sinh ngoài nước Mỹ. 

25 chương trình hè Mỹ chất lượng tốt nhất 2020

1. Vị trí đầu tiên phải nối đến là:  Bank of America Student Leaders

2. Boston University – Research in Science & Engineering (RISE)

3. Canada/USA Mathcamp

4. Carnegie Mellon – Summer Academy for Math + Science (SAMS)

5. Cronkite Institute for High School Journalism: Summer Journalism Institute

6. Foundation for Teaching Economics – Economics for Leaders (EFL)

7. Garcia Scholars – Stony Brook University

8. Girls Who Code Summer Immersion Camp

9. Hampshire College Summer Studies in Mathematics (HCSSIM)

10. Indiana University – Young Women’s Institute

11. Jackson Laboratory – Summer Student Program

12. JCamp - For Journalism students

13. LaunchX

14. Massachusetts Institute of Technology – Minority Introduction to Science and Engineering (MITES)

15. MathILy – Bryn Mawr College

16. MDI Biological Laboratory Summer Research Fellowship

17. Michigan Math and Science Scholars

18. Honors Science, Math and Engineering Program (HSHSP)

19. MIT Research Sc

20. Michigan State University – High School ience Institute

21 . Monell Center Science Apprenticeship Program

22. National Institutes of Health – Summer Internship in Biomedical Research (SIP)

23. Ohio State University – Ross Mathematics Program

24. Princeton University – Summer Journalism Program

25-chuong-trinh-he-my-moi-nhat-2020-ban-can-nen-biet

25. Cuối cùng là Program in Mathematics for Young Scientists (PROMYS)

🌱Simons Summer Research Program

🌱Stanford Institutes of Medicine Summer Research Program (SIMR)

🌱Stanford University Mathematics Camp (SUMaC)

🌱Telluride Association Summer Program (TASP)

🌱Texas Tech University – Clark Scholars

🌱University of Iowa – Secondary Student Training Program (SSTP)

🌱University of Notre Dame – Leadership Seminars

🌱University of Pennsylvania – Leadership in the Business World

🌱U.S. Air Force Academy – Summer Seminar

U.S. Coast Guard Academy – Academy Introduction Mission (AIM)

🌱U.S. Military Academy – Summer Leaders Experience

🌱U.S. Naval Academy – Summer Seminar

🌱Yale Young Global Scholars