• 028-6653-9086
  • 0906649986
  • vphn@newstarglobal.edu.vn

Chính sách thông tin

 Chính sách thông tin
Chính sách thông tin

Các quyền của bạn

Xem lại và cập nhật thông tin của mình

Bạn có thể cập nhật lại các thông tin chúng tôi đã lưu trữ bằng cách yêu cầu hoặc đăng nhập vào hệ thống với tài khoản của mình. Nếu bạn chưa có mật khẩu khi tạo tài khoản thì có thể xác lập mật khẩu mới bằng cách vào mục “quên mật khẩu”. Trong trường hợp bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản của mình thì có thể liên hệ với bộ phận Bảo mật của NEWSTAR để được giúp đỡ.

Dựa trên luật Bảo mật Thông tin Chung (GDPR), bạn sẽ có thêm các quyền như sau:

Quyền được biết

Bạn có quyền được biết lý do và phương pháp chúng tôi thu thập thông tin, cách chúng tôi sử dụng chúng, ai có quyền truy cập vào dữ liệu và các biện pháp bảo mật chúng tôi sử dụng để bảo vệ các loại thông tin cá nhân này. Chúng tôi sẽ thông báo việc này trong Chính sách Quyền riêng tư.

Quyền được truy cập

Bạn có quyền truy cập vào các dữ liệu chúng tôi đã lưu trữ bằng cách đăng nhập vào hệ thống với tài khoản của mình. Nếu bạn cần truy vấn thêm các thông tin khác thì có thể liên hệ với bộ phận Bảo mật của NEWSTAR để được giúp đỡ.

Quyền được chỉnh sửa

Bạn có quyền chỉnh sửa lại những thông tin chúng tôi đã lưu trữ. Bạn có thể yêu cầu cập nhật lại thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân hoặc nhờ sự trợ giúp của đội ngũ Bảo mật thông tin của NEWSTAR.

Quyền được xóa bỏ

Bạn có quyền xóa mọi thông tin được chúng tôi lưu trữ vào bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với đội ngũ Bảo mật của NEWSTAR hoặc gửi email yêu cầu đến địa chỉ delete@NEWSTAR.com. Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa mọi dữ liệu cá nhân liên quan.

Quyền được tạm hoãn

Bạn có thể tạm dừng việc thực thi mọi quyền kể trên và thao tác này có thể tốn một chút thời gian để thực hiện. Ví dụ như bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân thì sau đó bạn có quyền tạm hoãn không cập nhật thông tin trước khi chúng tôi chính thức thực hiện yêu cầu đó.

Quyền được thay đổi sự đồng thuận

Đối với một số tính năng chúng tôi cần sự chấp thuận của bạn thì bạn luôn có quyền đổi ý vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào link “hủy đăng ký” trong những email chúng tôi gửi hoặc liên hệ với bộ phận Bảo mật của NEWSTAR để được giúp đỡ.

Quyền được từ chối

Bạn có thể từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với bộ phận Bảo mật của NEWSTAR để được giúp đỡ. Đối với một số trường hợp nhất định chúng tôi có thể sẽ không đáp ứng được yêu cầu của bạn nhưng đảm bảo bạn sẽ nhận được lời giải thích hợp lý từ phía chúng tôi.

Quyền được bảo vệ khỏi hệ thống thu thập dữ liệu tự động

Các tính năng trên trang web của chúng tôi không sử dụng hệ thống thu thập thông tin tự động. Đối với một số trường hợp nhất định cần dữ liệu cá nhân của bạn để vận hành hoặc khảo sát hành vi người dùng thì chúng tôi sẽ luôn hỏi ý kiến của bạn để nhận được đồng thuận trước khi thực hiện.

Quyền được truy vấn thông tin

Nếu đã đồng thuận cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thì bạn có quyền yêu cầu chúng tôi trích xuất lại thông tin của bạn dưới dạng tập tin văn bản để sử dụng cho mục đích riêng như chuyển đến một hệ thống dữ liệu khác.

Việc chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác

Những cơ sở giáo dục tìm đến chúng tôi để hợp tác quảng bá các khóa học của họ đều ký kết biên bản chấp thuận việc thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo vệ trong quá trình sử dụng dịch vụ của NEWSTAR.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được truy cập bởi các cơ sở đào tạo bạn chọn để tìm hiểu thêm trên hệ thống của chúng tôi. Ví dụ khi bạn muốn đặt câu hỏi hoặc tải cẩm nang du học của một trường đại học nhất định thì những thông tin cần thiết sẽ được gửi đến trường đại học này để họ có thể trực tiếp đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi còn cung cấp các nguồn dữ liệu ẩn danh cho các cơ sở đào tạo này để họ có thể tiếp cận những người dùng phù hợp tại trang web của chúng tôi.

Phía đối tác của chúng tôi đã ký kết thỏa thuận rằng họ sẽ áp dụng các phương pháp bảo mật đúng tiêu chuẩn trong lúc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Trong tương lai nếu toàn bộ NEWSTAR được chuyển giao, mở rộng hoặc hợp tác với một mô hình kinh doanh khác thì chúng tôi sẽ chia sẻ mọi thông tin đã lưu trữ với tất cả các bên liên quan.

Đường dẫn đến các trang khác

Trang web của chúng tôi có chứa nhiều đường dẫn đến trang chính thức của các chương trình học. Các bạn lưu ý chính sách bảo mật này không áp dụng cho những đường dẫn trên. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các văn bản về quyền riêng tư tại những trang web mình truy cập.

Những cập nhật về chính sách quyền riêng tư của NEWSTAR

Chúng tôi sẽ nêu rõ ngày gần nhất chính sách được cập nhật ở đầu trang. Qua thời gian chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh lại chính sách bảo mật nên bạn vui lòng xem lại văn bản này mỗi khi cung cấp thông tin cá nhân của mình. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể thì bạn sẽ nhận được email thông báo. Trong trường hợp bạn không đồng ý với các thay đổi thì vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi. Bạn hoàn toàn có quyền hủy tài khoản của mình vào bất kỳ lúc nào.